FOLK - RMR-166 / 2016  

CIATUZZA  "VURRIA VULARI"

QUALITA' MADE IN ITALY
TRACKLIST


1 - Oh Diu! Ca fussi ocieddu ca vulassi            

2 - E chi spartenza amara      

3 - Mi 'nnamurai di lu vuostru peri      

4 - Meli ri satru      

5 - Vurria vulari            

6 - Sti cappidduzza nun pozzu suffriri            

7 - Petri      

8 - Pariti un diamanti armatu r'oru            

9 - M'ardu, m'abbruciu            

10 - Si' giummu r'oru           

11 - Ju mi nni vaju ddabbanna lu mari            

12 - Unni si'           

13 - Mamma, nun mi cianciti quannu muoru      

14 - L'amanti miu      

15 - Incustanti, infidili            

16 - A sbrizza a sbrizza            

17 - Laidu è lu lammicu           

18 - Pani, crisci            

19 - Su carzaratu
ACQUISTA IL CD • 15,00 euro

TESTI DELLE CANZONI

RECENSIONI

DISPONIBILE IN CD E DIGITALE

   LISTEN  /  DOWNLOAD DIGITAL VERSION

torna a catalogo Folk Italia